Aerofotografie i ortofotomapy cmentarza w Kałuszynie

Tym razem wykonywaliśmy pomiary fotogrametryczne celem opracowania ortofotomapy cmentarza w Kałuszynie. Opracowania, które tworzymy na podstawie materiałów z nalotów z drona ułatwiają lokalizację nagrobków na terenie cmentarza, a nawet pozwalają na stworzenie rozszerzonych baz danych.