Analiza stanu upraw z wykorzystaniem fotogrametrii lotniczej

W ostatnim czasie sporo latamy. Potocznie zwane "pierwsze okno fotogrametryczne" pozwala na wykonanie pewnych opracowań, gdy wegetacja roślin jeszcze się nie rozpoczęła.

Choć pogoda nas nie rozpieszcza, to udaje się nam osiągać zamierzone cele.