Inwentaryzacja architektoniczna Belwederu

W trakcie ostatni pomiarów spotkał nas zaszczyt odwiedzenia jednej z rezydencji prezydenckich w Warszawie.  Skaner laserowy to idealne narzędzie do wykonywania inwentaryzacji tak ważnych zabytkowych miejsc. Dzieje się  tak przede wszystkim dlatego, że pomiary laserowe są bezdotykowe, nieinwazyjne i bardzo szybkie. Belweder to naprawdę imponujący pałac wybudowany w stylu klasycystycznym stojący przy Trakcie Królewskim i w sąsiedztwie Łazienek Królewskich. Od czasu swojego powstania budynek stanowił na przemian raz siedzibę władz okupanta, a raz polskich władz państwowych.

Belweder w Warszawie jako Pałac Prezydencki.

Znaczącą zmianę w kwestii przeznaczenia Belwederu przyniósł rok 1990. To właśnie wtedy, po pierwszych, po upadku komunizmu wyborach prezydenckich budynek został przeznaczony na siedzibę Prezydenta III RP. Obecnie w Belwederze organizowane są przede wszystkim uroczystości o charakterze wojskowym, wręczane są wojskowe nominacje i odznaczenia. Tutaj również podejmowane są delegacje zagraniczne.

www.otowarszawa.pl