Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego 3D

Skaning 3D jest obecnie powszechnie stosowany w celu inwentaryzacji różnego rodzaju obiektów budowlanych. Pomiary laserowe mają szereg zalet, ale najważniejszy jest fakt, że są one w pełni zautomatyzowane i bezdotykowe. Dzięki temu obiekt poddany pomiarom nie jest obarczony ryzykiem uszkodzenia.