Skanowanie laserowe infrastruktury drogowej

Skanowanie laserowe 3D, to nie tylko zlecenia na pomiar budynków. Skanerem Faro Focus 3D można inwentaryzować różne obiekty, np.: infrastrukturę drogową. Naszym zdaniem; skaning 3D można wykorzystać zarówno na etapie koncepcji, projektu połączonym z przestrzenną mapą do celów projektowych, jak również na etapie realizacji i inwentaryzacji inwestycji. Oczywiście poza użyteczną chmurą punktów do systemów CAD, można wykonać animację lub udostępnić projekt przez FARO WEBSHARE.

Warto nadmienić, że systemy skanujące, nawet te stacjonarne mogą być ulepszane. Tu autorski system szybkiego pozycjonowania skanera. Ostatni krok przed mobilnym skanowaniem:P