Skanowanie laserowe budynku przeznaczonego do rewitalizacji

Produkcja: Skanowanie 3D zabytkowego budynku do przebudowy / rewitalizacji. W tym opracowaniu zastosowaliśmy klika technik pomiarowych. Naziemne skanowanie 3D, zdjęcia i video inspekcję z drona (4K) oraz po raz pierwszy skanowanie 3D z coptera / drona. Bardzo obiecujący wyniki. Cieszymy się z bezpiecznych lądowań, kilkaset tysięcy w powietrzy przyprawia o dreszczy emocji, ale nie trzeba było chodzić po niestabilnym dachu.