Analiza stanu upraw oraz inwentaryzacja szkód łowieckich z wykorzystaniem fotogrametrii lotniczej

Początek Q4 2016 roku rozpoczęliśmy od bardzo intensywnych lotów fotogrametrycznych. Wykonaliśmy wiele jednostkowych opracowań w formie ortofotomap do celów analiz szkód łowieckich. Jest to innowacyjna forma inwentaryzacji stanu upraw. Efekty naszych opracowań są w pełni akceptowane przez naszych klientów.