Targi Dziedzictwo 2017

Targi DZIEDZICTWO 2017 w Warszawie. Podobnie jak w tamtym roku, wystawialiśmy się z festgrupa sp z o.o. oraz noba. Pozdrawiamy wszystkich uczestników Targów.

"Targi dziedzictwo są doceniane przez przedstawicieli instytucji państwowych, którzy podkreślają wagę regularnych spotkań branży oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Stoiska 76 firm z Polski, Francji, Niemiec i Węgier odwiedziło 1890 branżowych zwiedzających, którzy mogli obejrzeć 6 wystaw poświęconych konserwacji i restauracji zabytków oraz uczestniczyć w 23 specjalistycznych panelach i wykładach w ramach programu merytorycznego targów.

Impreza ta ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami produkującymi  i dystrybuującymi sprzęt  i usługi specjalistyczne, a konserwatorami zabytków czy administratorami archiwów, bibliotek i muzeów."

www.targidziedzictwo.pl