Skaning laserowy 3D na Nowym Świecie w Warszawie

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej klasycznymi pomiarami geodezyjnymi jest bardzo trudne, złożone i pracochłonne, a mimo to niemożliwe jest uchwycenie wszystkich detali mierzonego obiektu.  Skaning laserowy sprawdza się w takich pracach idealnie. Znacząco skraca czas pomiaru przy jednoczesnym zwiększeniu jego dokładności.  Precyzja, złożoność i kompletność to główne cechy opracowań powstałych na podstawie skanowania 3D.