USŁUGI

Aerofotografie i ortofotomapy w bliskiej podczerwieni NIR (2)

FOTOGRAMETRIA LOTNICZA
I ORTOFOTOMAPA

Aerofotografia za granicą (3)

AEROFOTOGRAFIA ZDJĘCIA
I VIDEO 4K Z DRONA

Aeropanorama 360 Zalewu Karczunek w Kałuszynie (1)

AEROPANORAMY
I VIDEOPANORAMY 360

Skanowanie laserowe infrastruktury drogowej (3)

PANORAMY SFERYCZNE
I WIRTUALNE SPACERY

Fotogrametria lotnicza w rolnictwie precyzyjnym (1)

ROLNICTWO PRECYZYJNE NDVI
I INWENATRYZACJE
SZKÓD ŁOWIECKICH