FOTOGRAMETRIA NAZIEMNA I LOTNICZA

Fotogrametria jest technologią pozyskiwania informacji geometrycznych o obiekcie
na podstawie zdjęć. Jest ona doskonałym uzupełnieniem skanowania laserowego 3D,
ale może być też dla niego ciekawą alternatywą.

Pomiary fotogrametryczne są  bezdotykowe
i zupełnie nieinwazyjne w stosunku
do mierzonych obiektów czy też obszarów.
Ze względu na przestrzeń, z  której wykonywane są zdjęcia wyróżniamy dwa rodzaje fotogrametrii.

3DSKANGEO - FOTOGRAMETRIA - AEROFOTOGRAFIA - ORTOFOTOMAPA - ZDJECIA Z DRONA - ZDJĘCIA Z POWIETRZA - NALOTY
schemat fotka

Schemat podziału fotogrametrii
wg miejsca wykonywania zdjęć

Tradycyjna fotogrametria naziemna polega na wykonaniu zobrazowania z punktu znajdującego się na płaszczyźnie Ziemi. Fotogrametria naziemna nie odgrywa tak dużej roli w gospodarce jak fotogrametria lotnicza, jednak jest ona metodą dużo starszą. Dawniej wykorzystywano ją przede wszystkim do celów topograficznych na terenach wysokogórskich. Obecnie stosowana jest jako dopełnienie metody fotogrametrii lotniczej, np. do uzupełniania tzw. "martwych pól"  czyli  obszarów, których nie udało się uchwycić na zdjęciu lotniczym.

W ostatnim czasie obserwuje się rozwój tzw. fotogrametrii naziemnej bliskiego zasięgu.  Pozwala ona uzyskać informacje o kształcie obiektu, jego usytuowaniu względem innych obiektów w przestrzeni, ewentualnie przemieszczeniu lub odkształceniu.

Drugim rodzajem jest fotogrametria lotnicza określana również mianem areofotogrametrii. Jest ona podstawową metodą wytwarzania map.  Jej przewaga nad fotogrametrią naziemną wynika z tego, że wybór stanowisk pomiarowych
oraz ukształtowanie terenu nie komplikuje pomiarów. Wykorzystuje ona głównie zdjęcia wykonane z samolotu ale także ze śmigłowca, satelitów czy też balonów.
Ze względu na specyfikę procesu opracowania  obrazów satelitarnych przyjęło się oddzielać ten dział fotogrametrii lotniczej i określać mianem  fotogrametrii satelitarnej. Następnie w wyniku przetworzenia i właściwego wpasowania uzyskanego obrazu fotograficznego otrzymywana jest ortofotomapa czyli mapa/ zdjęcie o ujednoliconej skali, w założonym układzie współrzędnych, przedstawiona obrazem aerofotograficznym.

  • Aerofotografie i ortofotomapy cmentarza w Kałuszynie (5)
  • Aerofotografie i ortofotomapy cmentarza w Kałuszynie (4)
  • Aerofotografie i ortofotomapy cmentarza w Kałuszynie (3)
  • Aerofotografie i ortofotomapy cmentarza w Kałuszynie (2)
  • Aerofotografie i ortofotomapy cmentarza w Kałuszynie (1)

Obie formy pomiarów posiadają szereg zalet, dlatego też są wykorzystywane przez firmę 3DSKANGEO w trakcie realizacji współczesnych zadań geodezyjnych.

Na korzyść rozwiązań fotogrametrycznych przemawia:

  • wysoki poziom AUTOMATYZACJI pomiaru
  • obiektywizm pomiaru uzyskany poprzez ZDALNE pobieranie danych
  • ogromna RÓŻNORODNOŚĆ mierzonych obiektów i zjawisk dynamicznych dzięki rejestracji w różnych zakresach długości fal
  • możliwość pomiaru DOWOLNEJ ilości punktów na obrazach