SKANOWANIE LASEROWE 3D

(zwane również pomiarami laserowymi 3D) jest szybkim i skutecznym sposobem na uzyskanie dokładnych trójwymiarowych danych przestrzennych otoczenia. Jest to technologia , która rewolucjonizuje świat budownictwa i architektury.

Skaning laserowy na Starówce w Warszawie (2)

Skaning 3D jest powszechnie stosowany w celu inwentaryzacji różnego rodzaju obiektów, w szczególności architektonicznych. Należy jednak pamiętać, że może on posłużyć do inwentaryzacji urządzeń i zespołów przemysłowych czy też telekomunikacyjnych. Skanowanie laserowe umożliwia  nie tylko precyzyjne odtworzenie elementu konstrukcji,  lecz nawet pełną rekonstrukcję pomierzonego kompleksu (w przypadku jego całkowitego zniszczenia).

Pomiary laserowe są w pełni zautomatyzowane i bezdotykowe (nieinwazyjne). Dzięki temu ryzyko uszkodzenia obiektu w trakcie czynności pomiarowych jest minimalne. Warto również nadmienić, że skanowanie laserowe jest idealnym  uzupełnieniem klasycznej naziemnej fotogrametrii. Połączenie obu tych metod pozbawia każdą z  nich ich bardzo istotnych wad. Dzięki ich wspólnemu wykorzystaniu możemy wiernie przenieść otaczającą nas rzeczywistość do świata wirtualnego. Jeszcze nigdy pozyskiwanie tak ogromnej ilości informacji nie odbywało się w tak krótkim czasie. Dane pomiarowe otrzymane w wyniku skanowania 3D, nazywane są chmurą punktów (ang. point cloud).

Chmura punktów jest to nic innego jak zbiór punktów, które posiadają współrzędne XYZ oraz parametr intensywności odbicia. Dzięki rejestracji milionów punktów danych rzeczywistego otoczenia, uzyskujemy możliwość wirtualnych odwiedzin i oględzin danego miejsca. Takie chmury punktów mogą posłużyć do odtworzenia dokładnych,  realistycznych, trójwymiarowych komputerowych modeli graficznych, wykorzystywanych w różnych celach i branżach.

  • 14068555_1172099949546174_1893098947610487095_o
  • 13937804_1166041903485312_4419054172560844163_o

Praktyczne zastosowania skanowania. 3d i chmury punktów obejmują:

  • architektoniczne inwentaryzacje na każdym etapie procesu budowlanego
  • tworzenie materiałów dokumentacyjnych zabytków
  • tworzenie dokumentacji 2D i 3D w ramach planowania architektonicznego i urbanistycznego
  • badanie poziomu oświetlenia i prawa światła
  • obliczenia powierzchni oraz objętości mas ziemi
  • detekcja kolizji

W ramach naszych usług dostarczamy klientom zarówno surowe informacje pomiarowe - chmury punktów w formacie preferowanym przez klienta, jak również zajmujemy się dalszą obróbką danych tworząc rysunki 2D, modele 3D BIM, wizualizacje, animacje i inne formy opracowań wg. wskazań Zamawiającego.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszymi realizacjami w zakładce portfolio.