Portfolio Tag: NDVI

Fotogrametria lotnicza w rolnictwie precyzyjnym

Optymalizacja efektów pracy jest niezwykle ważnym elementem w każdej "branży". Wykonanie analizy stanu upraw dla gospodarstw rolnych może przynieść wymiernie korzyści: np.: przez odpowiednie nawożenie. Dla wielkoobszarowych gospodarstw oszczędność kilku % ilości nawozu, to czasami dziesiątki tysięcy złotych oszczędności lub zysku w postaci zwiększenia ilości lub / i jakości plonów.
CZYTAJ WIĘCEJ...

Aerofotografie i ortofotomapy w bliskiej podczerwieni NIR

Znajomość podstaw spektroskopii czyli nauki o powstawaniu i interpretacji widm,  jest bardzo pomocna przy wykonywaniu analiz stanu upraw za pomocą wskaźnika NDVI. NDVI opiera się na kontraście pomiędzy odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni (NIR), a absorpcji światła w paśmie czerwieni (RED).  Nasza firma z przyjemnością zajmuje się wykonywaniem opracowań tego typu.
CZYTAJ WIĘCEJ...